معافیت های مالیاتی

معافیت های مالیاتی   فهرست مطالب مقدمه   1- ضرورت وضع مالیات و جایگاه آن   الف) توزیع مجدد درآمد   ب) کسب درآمد ج) ابزاری برای سیاست گذاری و رسیدن به اهداف خاص خود 2- اهمیت معافیت های مالیاتی 3- انواع معافیت های مالیاتی معافیت ها انواع معافیت پایه ای انواع معافیت های مشاغل و اشخاص حقیقی و حقوقی انگیزه های معافیت مالیاتی ب) اهداف خاص هر یک از انواع معافیت ها معافیت بر ارث معافیت بر کشاور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

کتاب تاثیر اسلام در اروپا

کتاب تاثیر اسلام در اروپا   فصل اول: حضور اسلام در اروپا هدف استیلای مسلمین بر اسپانیا اعراب در سیسیل و ایتالیا انگیزه های گسترش اعراب ویژگی متمایز فشار اعراب حضور اسلام در اروپا و عکس العمل اروپا توضیحات فصل دوم: بازرگانی و تکنولوژی پایگاه تجارت در ممالک جهانی تجارت بین اروپای غربی و جهان اسلام فنون دریانوردی تولیدات معادن و کشاورزی زندگی اشرافی اعراب اختلاط فرهنگیها در اسپانیای زیر سلطه مغربیان گسترش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان
تعداد صفحه(1):